Arbetsprocessen » Offentliga Miljöer

Arbetsprocessen när det gäller offentliga miljöer

Vid formgivning av offentliga miljöer samarbetar jag som regel med andra parter i en projektgrupp. Där kan också ingå representanter från kommunen, arkitektkontor, beställare osv. Vanligtvis är jag med redan på programstadiet. Min uppgift i arbetsgruppen är att utarbeta förslag till växtanvändning.

Offentliga miljöer kan emellanåt skilja sig en hel del från andra projekt. Och då inte bara när det gäller storlek utan även sådant som att miljöerna kan vara utsatta för väldigt hårt slitage. Och att skötsel och underhåll många gånger ska kunna ske med maskiner.

Översta bilden: Rofyllt rum med ett svagt porlande från vatten i bronsskål.

Mittenbilden: Lycksalighetens Ö. Vattennära ståndort där bl.a. dagliljor, strandiris, funkia och våningsvivor samsas.

Nedersta bilden: Surjordsparti på ca 2000 m2 i Uppsala stadsträdgård anlagt 1998. Bilden från 2009.