Designprocessen

Arbetet med formgivningen, ritningstjänsten, ser i stort sett likadan ut oavsett vilken miljö och storlek det avser. Gemensamt för dem alla är de återkommande träffarna mellan dig som beställare och mig som formgivare

Formgivningen bygger på ett aktivt utbyte av idéer och önskemål. Min uppgift är att konkretisera dina önskemål och samtidigt ”bygga in” mina egna idéer hur man kan ta tillvara de möjligheter som den befintliga miljön erbjuder. Och detta samtidigt som jag tar tillvara mina kunskaper och erfarenheter som trädgårdsmästare.

Arbetet med att formge en trädgård är alltid uppdelad i flera steg. Därför kallar jag det gärna för en process. Processen ser något annorlunda ut beroende på vem som är beställare. Du kan läsa mer om de olika stegen här.

Arbetsprocessen vid formgivning av: