Arbetsprocessen » Den Privata Trädgården(1/2)

Arbetsprocessen vid formgivning av den privata trädgården

Designprocessen är en kreativ process och kan variera något från gång till annan, bl.a. beroende på kundens önskemål och förutsättningar. Men i de allra flesta uppdragen ingår följande moment:

- - Platsbesök inkl en första analys (tidsepok, miljö, omgivningen) Jag fotograferar och diskuterar med alla i familjen med syfte att få fram familjens behov/önskemål och förväntningar. Hur mycket tid man är beredd att lägga ned på skötsel av trädgården osv.

- Jag tar fram idéskisser
Arbetar ut 2 - 3 idéer i skissform i skala 1:100 som är enkel att arbeta med samtidigt som skalan är lätt att förstå.

- Presenterar idéskisserna för kunden – oftast sker det på mitt kontor.

- Därefter kommer kundens prövo- och betänketid. Som regel 2-6 veckor.
Den aktuella tiden bestäms tillsammans med kunden.

Kunden får tid för att tänka igenom vad de olika idéerna innebär. De får också i uppgift prova idéerna - rumsbilden - på plats. Man får markera träd med käppar, uteplatser med rep osv. Ett mycket viktigt moment i hela arbetsprocessen. Det är nu idéerna visualiseras på plats.

 
 
sida 1/2