Arbetsprocessen » Den Gemensamma Gården(1/3)

Formgivning av den gemensamma gården

Flerfamiljshusens gårdar är en mycket speciell och tacksam uppgift. Här finns inte bara en intressent utan det kan röra sig om flera hundra. Och det är viktigt att alla känner sig delaktiga – att man har haft en möjlighet att framföra sina åsikter och önskemål.

Det här ställer speciella krav på arbetsprocessen:

Från första kontakt till enkäten där alla har chans att föra fram sina åsikter.

Den lilla beställargruppen – trädgårdsgruppen – 5-6 personer och helst med representation från föreningen styrelse för att tillvarata den ekonomiska aspekten.
Det är beställargruppen som tar de avgörande och slutliga besluten.

För den här typen av gårdar gäller det att skapa en mycket tålig miljö. Det gäller att välja rätt växter, markmaterial och att bygga in hållbara lösningar. Varje gård får också sin utförliga skötselbeskrivning.

 
 
sida 1/3