Referenser » Offentliga Miljöer(1/3)

Uppsala Stadsträdgård - Rhodendendronpartiet

I samarbete med Uppsala kommun genomfördes under våren 1998 en upprustning av Rhodendendronpartiet. Min tanke var att partiet skulle utgöra en lugn oas mitt i den intensivt använda Stadsträdgården.

Färgskalan ville jag hålla harmonisk för att skapa ett optiskt lugn. Ljudet av porlande vatten hjälper till att skapa ro.

Idegranshäckar leder besökarna in i partiet från både norr och söder.

Ut mot den stora gräsytan som används för lekar, bollspel, picknick och annat behövdes en vägg/avdelare för att få lugn inne i rhodendendronpartiet.

Den svängda idegranshäcken utgör också en trygg vägg för solbadare samtidigt som den är fondvägg inåt planteringen.

 
 
sida 1/3