Trädgårdsdesign » Sida 2/6

Platsens karaktär och förutsättningar

Förutom familjens behov och önskemål är det alltid värdefullt att se potentialen i det som redan finns. Hur kan den befintliga vegetationen användas? Ska några av de stora, gamla träden bevaras för att i framtiden ge skugga? Hur kan befintliga höjdskillnader utnyttjas för att skapa en tilltalande och levande trädgård?

När jag skapar en ny trädgård tar jag stor hänsyn till platsens karaktär och förutsättningar. Hur omgivningen ser ut och den tidsepok som avspeglas i fastigheten påverkar också utformningen. Därför blir också varje trädgård unik. Den är inte bara anpassad till platsen, den bär också ägarens signum.

 
sida 2/6