Referenser » Den Gemensamma Gården(1/3)

Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala (referensfall 1)

Brf Bellman glasade in alla balkonger som vette mot söder. Föreningen ville nu ta ett helhetsgrepp och även inkludera grönytorna i upprustningen.

I samråd med föreningens trädgårdsgrupp skapade jag tre personliga, färgstämda gårdar. Färgsättningen utgick utifrån färgen på de markiser som man valt till de olika husen. Med den röda, blå och gröna gården skapades en ny, egen identitet, för varje gård.

 
 
sida 1/3
 

Före anläggandet.

Några år senare på den "blå gården".