Referenser » Den Gemensamma Gården(2/3)

Bostadsrättsförening i centrala Uppsala (referensfall 2)

Gårdsmiljö inne i Uppsalas historiska kvarter. I uppdraget ingick att göra gårdsmiljön användbar för de boende. Innergården hade tidigare använts som parkeringsplats.

Samma miljö några år senare. Häckarna har nu nått den önskade höjden och ger en skyddad och ombonad sittplats på gården.

 
sida 2/3
 

Innegården med nyplanterade häckar och träd.

Uppvuxna träd och häckar skapar nu ett trivsamt grönt rum på den tidigare parkeringsplatsen.